Banner till hemsidan(2048 x 384 px)

EFT-tapping

Tapping, även känt som EFT eller Emotional Freedom Techniques, är en kombination av kinesisk akupressur med element av kognitiv terapi med modern psykologi. 

Ursprungligen utvecklades tekniken av Roger Callahan på 1980-talet och modifierades och utvecklades vidare av Gary Craig. Sedan dess har tusentals psykologer, psykiatriker, läkare, coacher och enskilda användare anammat denna kraftfulla teknik för användning på sig själva, sina klienter, familjemedlemmar och mer.  

Denna enkla teknik innebär helt enkelt att ”tappa” på meridianpunkterna i vår kropp samtidigt som vi pratar högt. Tapping skapar snabba och varaktiga förändringar.

På senare år har det gjorts satsning på mer evidensbaserad forskning och resultaten har varit fantastiska!  

Över 200 kliniska studier visar att EFT ger imponerande resultat inom olika områden såsom lindring från depression, ångest, kronisk smärta, miissbruk, fobier, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), idrottsprestationer och bland annat… ja… fantastiska resultat med viktminskning!

Tapping minskar snabbt kroppens stresshormoner och stänger av kroppens fight och flight respons.


Genom att använda EFT-tapping löser du upp emotionella och mentala blockeringar och negativa tankar. Genom tapping kan du minska stress, öka självacceptans och främja sunda vanor för en mer balanserad livsstil.

EFT-tapping kan vara nyckeln som tar just dig närmare dina mål och att du får en lugn och avslappnad relation till mat!

Vill du boka en tappingsession med mig så skicka iväg ett mail till om du är nyfiken att prova på. Klicka på knappen nedan.

Varmt välkommen!

Artiklar om EFT-tapping

I en studie från 2022 hjälpte ett tapping-program för viktminskning deltagarna att i genomsnitt gå ner ca 5,8 kg under sex veckor: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35476748/

En studie med 200 deltagare, gjord 2019, visade att efter endast en 4-dagars EFT-utbildning minskade suget efter att äta något med 74%: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6381429/

EFT var jämförbart med KBT när det gäller att minska suget efter att äta något: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27140673/

En studie från 2020 fann att EFT kunde hjälpa personer efter viktoperationer att förbättra sina ätbeteendet. När de behandlades med EFT upplevde de förbättringar av emotionellt ätande och okontrollerat ätande, bland annat: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7321973/